woensdag 11 mei 2016

Daan sluit daverend af op het NK (32)

Het werd een bijzonder toernooi voor Daan. Hij heeft veel talent maar dat kwam er in de eerste 6 ronden niet uit. Met 1 uit 6 kreeg Daan veel te weinig voor zijn goede spel. Plezier tijdens de partij, na de partij en in de voorbereiding was er wel! Alleen wat we als jeugdleiders totaal onderschat hebben, is dat voor het algemene kampioenschap veel meer voorbereiding nodig is. Bijvoorbeeld op het gebied van openingsvoorbereiding en de plannen die je kunt spelen na de opening. Zo kwakte zijn tegenstander in de vijfde ronde niet allen 13 zetten theorie op het bord, hij wist ook nog precies waar het om ging. Ook het idee van zijn tegenstander uit ronde 6 had ik wel genoemd tijdens de voorbereiding, maar niet laten zien op het bord.

Het idee van zwart: Ke8-d7-c7-b7 en
Dd8-g8-h7 met druk tegen c2
Zijn tegenstander wist precies hoe het idee werkte en onderschatting van het gevaar op de koningsvleugel leidde tot een verliespartij, die ook nog eens bekroond werd als partij van de dag.
 

De Danen naast elkaar in ronde 6
Vanaf ronde 7 zette het herstel gelukkig in. De voorbereiding met Migchiel was top en onze analyse vooraf was om Dominggus op te zoeken in het eindspel. Het pakte perfect uit.

Daan (aan zet) - Dominggus
In deze stelling lijkt zwart beter te staan vanwege het loperpaar. Daan pakt het krachtig aan:
14. c3 e5 15. Pb5! Dc6 16. Dd6
Het paard staat ondertussen op het prachtige veld b5 en de dameruil vergroot het voordeel en lokt zwart in de stelling die Daan van tevoren voor ogen had: een eindspel
16... Dxd6?!
16... Lf5 lijkt beter, nu komt wit met een paard op d6 magistraal te staan. De loper op c8 en de pion op b7 staan niet goed
17. Pxd6 Ta6 18. Tfd1 Td8 19. Pe4?!

Daan - Dominggus (aan zet)
Beter is 19. Pxc8 Txc8 20. Td7 met een strategisch gewonnen stelling
19... Txd1?
Echt noodzakelijk was 19... Te8. Nu is het in één keer uit.
20. Txd1 Le6 21. Td8
en zwart moet opgeven.
Zo dat is pas en herstel. 21 zetten en klaar.

In ronde 8 klopte onze voorbereiding niet. We hadden gezien dat de tegenstander Laurens Ekker (L. Ekker) het Morra gambiet speelt. Maar niet in deze partij. Hij speelt het c3-systeem en Daan zet het meteen te passief op. Met een paar goede zetten wint hij de geïsoleerde pion op d4, maar daarbij verzwakt hij wel zijn pionnen op c6 en a7. In de volgende stelling


Laurens - Daan (aan zet)
maakt Daan denk ik een misrekening. Pion a7 is op de korrel genomen en in plaats van met 24... h6 de toren van de bewaking van de onderste lijn vrij te maken waardoor Td2 dreigt, speelt Daan 24... De7 om na 25. Txc6 Dd7 te ontdekken dat zwart geen dubbele aanval heeft op toren en matveld d1 vanwege 26. Tc1. Nu rest een moeilijke stelling, die Daan op bewonderingswaardige manier weet de keepen.
 
In de laatste ronde mag Daan tegen Thijmen Nawijn van Staunton.


Een reprise van het Nosbo PJK: Thijmen - Daan

Ook hier worden we in de voorbereiding weer beetgenomen. Nu door Migchiel, die Thijmen voorbereidt. Terwijl wij ons concentreren op de normale reactie van Thijmen op de Siciliaan, bereidt Migchiel n.a.v. de partij tegen Laurens de c3-Sicilaan voor. Het enige wat ik tegen Daan heb gezegd is dat e6 niet zo goed is en dat je beter d7-d5 of Pf6 als tweede zet kunt spelen. Daan is dus meteen op zichzelf aangewezen. Hij doet het goed en heeft een licht voordeel totdat Thijmen een prachtige zet weet te vinden.
Thijmen - Daan (aan zet)
Hier speelt Daan 19... Lb4 en Thijmen reageert geweldig met 20. d5. Daan moet eigenlijk wel twee stukken voor een toren geven want 20... exd5 21. Txd5 Dc7 (Dxd5 is ook mogelijk) 22. Th4 levert een verschrikkelijke aanval op. Daan ziet dit gelukkig en speelt 20... Lxe1 21. dxc6 Lxf2+ 22. Kxf2 Dc7. De stelling van Daan is verdacht.
Als Daan een pion terug kan winnen, staat hij weer wat beter. Het eindspel speelt Daan vervolgens bijna foutloos. De pionnen op de e- en f-lijnen worden naar voren gedirigeerd en ondanks verlies van de a-pion (waardoor wit een vrije b-pion heeft), wint Daan.
Eindstelling Thijmen - Daan
Zo sluit Daan zijn NK met een heel goed gevoel af. 2,5 uit 3 in de laatste ronden betekent dat hij een plusscore heeft van +0,70 Daan hoort thuis op het NK en als hij goed begeleid en voorbereid wordt kan hij hoger eindigen dan de 26ste plaats.
 
De kracht van Daan ligt erin dat hij al heel veel ziet en begrijpt. Groei is mogelijk in begrip van middenspelstructuren direct na de opening en taai verzet bieden als het niet helemaal loopt zoals gepland. Vooral aan de openingen moeten we als jeugdleiders en trainers meer tijd besteden in de voorbereiding. Zoals al eerder gezegd, hierin heb ik me vergist.
 
Als SC Ten Boer zijn we heel trots op onze clubkampioen. Voor het eerst sinds jaren ging weer een jongen naar het NK en speelde op echt heel hoog niveau mee. We hopen dat Daan nog vaak onze club zal vertegenwoordigen op NK's!

Geen opmerkingen: