zondag 22 november 2015

Samenwerking tussen Groninger Combinatie en SC Ten Boer

Sinds mei van dit jaar heeft SC Ten Boer geen volwassenafdeling meer. Ondertussen gaan ongeveer 17 van de 40 jeugdleden naar de middelbare school. Sommigen zitten al in de 4de klas. Het wordt voor hen steeds interessanter om tegen volwassenen te schaken. Om dit mogelijk te maken kwam de Groninger Combinatie in september met een uitstekend voorstel. Het voorstel is om een aantal van onze jeugdleden te begeleiden met een stuk coaching. Als de jeugd het schaken met de coach leuk vindt, kunnen ze het ook bij de interne van de Groninger Combinatie proberen. Het is voor de jeugd prettig als oudere schakers de jeugd wil begeleiden naar het schaken tegen volwassenen. Het is best een grote overgang naar een interne competitie van een volwassenafdeling en niet iedereen staat open voor de jeugd.
 
Vrijdag 13 november kwam Koen Lambrechts als coach kennismaken met onze 13+ groep en 1000+ club. Het bleek een echte vrijdag de 13de, want een 'trog' met regen ging van Groningen naar Ten Boer toen Koen op zijn fiets onderweg was naar Ten Boer. Zowel Koen als enkele van onze jeugdleden kwamen druipend van het water aan in het Buurhoes. Dat schept een band! De training bleek dan ook bijzonder geslaagd. Negen van onze jeugdspelers hebben interesse in de begeleiding, maar drie kunnen niet op de gewenste donderdagavond.
 
Afgelopen donderdag 19 november probeerden vijf van de negen een trainingsavond in het Denksportcentrum aan de Oliemuldersweg.
De training begint
Rond kwart voor 7 waren ze daar aanwezig om veel te leren over pionneneindspelen. Ze moesten de nodige opgaven doen en daarna een pionneneindspel tegen elkaar uitspelen. Een pittig eindspel. De reacties van de jeugd waren positief.
De vijf jeugdspelers luisteren aandachtig
 
Daan en Robin besloten maar meteen een partij in de interne te spelen. Robin deed het goed, maar verloor door een fraaie combinatie van zijn tegenstander op de h-lijn. Daan had de hele partij een licht overwicht tegen zijn tegenstander en kon dit onder grote belangstelling in het eindspel omzetten in een overwinning.
 
Een mooi begin van de samenwerking tussen de Groninger Combinatie en de jeugd van SC Ten Boer.

Geen opmerkingen: